Tillbyggnadssats

Kajutan av modell B kan byggas till med 3,5 m2 boyta. Huset förlängs framåt med 90 cm. Främre däck minskas med motsvarande yta och soldäcket i överplanet blir motsvarande större.